• Nederlands
  • Engels

Kantelt u mee?

Nederland Kantelt
9-03-2015

“Nederland kantelt. Dat is geen overtuiging, dat is een feit.” Nederland Kantelt wil een antwoord geven op de vraag hoe we samen kunnen bouwen aan een spannender, leuker, mooier en energieker Nederland. Een maatschappij waarin we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor duurzame energie, gezond voedsel en mensgerichte zorg. Onlangs werd in het programma Tegenlicht aandacht besteed aan initiatiefnemer Jan Rotmans. Hij zoekt vernieuwers, veranderaars, dwarse denkers en frisse kijkers. Inmiddels heeft hij al zo'n 250.000 mensen gevonden die hem volgen in zijn ideeën. Het programma belicht drie inspirerende kantelbewegingen, waaronder een groene frietboer. Op de website van Nederland Kantelt vindt u meer kantelvoorbeelden en profielen in de domeinen zorg, onderwijs, energie, bouw, cultuur, financiën, water, ruimte en voedsel.