• Nederlands
 • Engels

Duurzame Ontwikkeling in 5 Stappen

13-08-2019

Stel uzelf 5 vragen en ontdek wat duurzame ontwikkeling voor uw bedrijf kan betekenen. Door het nemen van deze 5 stappen vertaalt u het wollige begrip duurzaamheid naar concrete acties die waarde creëren voor uw bedrijf én de maatschappij!

Stap 1: Wie zijn wij?

Een belangrijke valkuil is om duurzaamheid als losstaand thema op te pakken. Los van de algehele bedrijfsstrategie probeert een tijdelijk werkgroepje duurzaamheidsprojecten van de grond te krijgen. Vaak stranden dergelijke initiatieven door onvoldoende draagvlak en slagkracht. Probleem: er is geen commitment vanuit het management en het verband met de strategie én de dagelijkse operatie ontbreekt.

U vergroot de kans op succes door eerst goed stil te staan bij wie u eigenlijk bent. Ga met sleutelfiguren uit het bedrijf in gesprek en definieer, los van duurzaamheid, waar het bedrijf voor staat, wat het doet, waar het naartoe wil en hoe (strategie). De “Golden Circle” van Simon Sinek, beter bekend als de “Why, How, What”, kan hierbij helpen. Zorg dat u lang genoeg stilstaat bij de “waarom?” vraag. Hier zitten vaak belangrijke aanknopingspunten voor uw maatschappelijke meerwaarde.

Stap 2: Wat heeft de wereld nodig?

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de VN zijn een goed uitgangspunt om antwoord te krijgen op deze vraag. Het is de wereldwijde agenda voor Duurzame Ontwikkeling tot 2030. Onderzoek welke specifieke maatschappelijke issues er spelen rondom uw bedrijf en product en welke SDGs voor u het meest relevant zijn.

Bepaal welke partijen invloed hebben op het bedrijf, maar ook welke invloed uw activiteiten hebben op anderen. Dit zijn uiteraard klanten en leveranciers, maar ook buurtbewoners, de gemeente, de overheid en maatschappelijke organisaties zoals de consumentenbond of natuuractivisten. Ga het gesprek met hen aan of onderzoek op een andere wijze wat zij belangrijk vinden en waar de kansen liggen voor samenwerking op duurzame ontwikkeling.

Nu heeft u een “short-list” van de meest relevante maatschappelijke thema’s voor het bedrijf.

Stap 3: Waar zit de match? Daar liggen onze kansen!

Wat is de kracht van uw bedrijf (stap 1) en hoe kunt u deze kracht inzetten voor duurzame ontwikkeling op de thema’s uit stap 2? Maar ook: welke thema’s zijn van invloed op uw strategische pijlers en andersom? En is dit effect positief of negatief? Welke thema’s bieden de beste kansen voor innovatie. Waar zitten de grootste risico’s?

Op basis van de match tussen de bedrijfsvisie (stap 1) en de behoeften van de maatschappij (stap 2) kiest u in deze stap maximaal 3 thema’s waar u de komende 5 jaar prioriteit aan wilt geven.

Stap 4: Hoe creëren wij waarde?

In stap 4 bepaalt u per thema welk ambitieniveau u nastreeft. Dit zal afhangen van de match met het bedrijfs DNA en de passie van de individuele ondernemer. Vaak is er 1 thema waarop men echt vooruitstrevend wil zijn en kan innoveren. Dit thema zit vaak ingesloten in uw waarde propositie. Overige thema’s worden dan ingevuld op een lager ambitieniveau: voldoen (aan wet/ markt eisen) of geruststellen (net een stapje extra aantoonbare inspanning > vaak certificering) .

Focus op 1 impactthema is vaak heel effectief. Bedenk wel dat uw inspanning zo sterk is als de zwakste schakel. Is uw ambitieniveau op het gebied van gezonde productontwikkeling bijvoorbeeld erg hoog, maar vergeet u bij de inkoop van grondstoffen aandacht te besteden aan het gebruik van pesticiden in de landbouw? Dan is dat een groot afbreukrisico voor uw gezondheidsbewuste klantengroep.

Maak voortgang meetbaar. Bepaal welke doelen en prestatie indicatoren passen bij het gekozen ambitieniveau en maak per thema een actielijst (wie, wat, wanneer). Integreer de afspraken zoveel mogelijk in bestaande managementstructuren en zorg voor eigenaarschap.

Stap 5: Wat vertellen wij hierover?

Goede interne communicatie is prioriteit nummer 1. Neem hier de tijd voor! Ik ken veel bedrijven die hele mooie verhalen over duurzaamheid op hun website hebben staan, terwijl de medewerkers amper kunnen vertellen wat duurzaamheid voor het bedrijf betekent.

Zorg dat uw mensen weten wat de duurzaamheidsagenda van het bedrijf is, hoe deze bijdraagt aan het bedrijfsresultaat en vooral ook wat hun specifieke bijdrage is. Als mensen weten waarom iets van hen gevraagd wordt, pakken zij dit ook sneller op. Doordat u de medewerkers in stap 2 al betrokken heeft, zien zij bovendien ook hun eigen input terug. Dit werkt motiverend. Zorg dat u tijdens de uitvoering van plannen goed blijft luisteren naar eventuele kritische geluiden. Dit houdt u scherp. Waak er wel voor dat dit niet verlammend werkt. Zeker in het begin is het effectiever om enthousiastelingen te ondersteunen, dan veel energie te steken in het overtuigen van sceptici.

Is het Duurzame Ontwikkelingsplan intern goed geland ? Dan is het tijd om te delen. Via persoonlijke gesprekken met klanten en leveranciers, online, in een rapportage en/of met publicaties in vakbladen en (lokale) kranten kunt u delen welke maatschappelijke meerwaarde u wilt creëren, welke stappen er al zijn gezet en welke uitdagingen u nog aan wilt pakken. Door openheid en eerlijkheid komt u ook sneller in contact met gelijkgestemde ondernemers en klanten. Hieruit ontstaan vaak nieuwe kansen voor samenwerking en creëert u meerwaarde!

Wilt u ondersteuning bij het vormgeven of uitvoeren van uw eigen Actieplan Duurzame Ontwikkeling? Food2Future helpt u graag!

Basispakket Actieplan Duurzame Ontwikkeling

 • 5 workshops van 1 dagdeel

 • Resultaat: passend en concreet Actieplan Duurzame Ontwikkeling

 • 3-6 maanden doorlooptijd

 • Ondersteuning van Food2Future voor uw MT gedurende het gehele traject.

 • Afgebakend traject – Investering per stap vooraf duidelijk.

 • Aanstellen interne MVO manager niet nodig.

Opties

 • Visueel wervende samenvatting t.b.v. klantcommunicatie.

 • Duurzame Inspiratie dag(en) voor uw MT.

 • Onderhoudscontract: blijvende ondersteuning vanuit Food2Future

 • MVO rapportage volgens de GRI norm voor het MKB.

 • Projectmanagement & Advies (bijv. Voedingskundige Assortimentsanalyse, Compliance IMVO voedingsmiddelenconvenant, Aanpak verspilling)